BDS System

Idź do spisu treści

Menu główne

Dział BHP

I. Szkolenia bhp:
opracowanie zarządzeń w sprawie polityki szkoleniowej,
organizacja działalności szkoleniowej,
prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych,
opracowanie druków zaświadczeń o ukończeniu szkoleń,
monitoring działalności firm w zakresie szkoleń.

II. Gospodarka odzieżą roboczą i środkami czystości:

opracowanie zarządzania w sprawie gospodarki odzieżą i środkami czystości,
opracowanie zakładowych tabeli, norm przydziału i zużycia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
opracowanie imiennych kart wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz ochrony indywidualne.

III. Procedury postępowania w wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych:

prowadzenie postępowania powypadkowego,
sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy,
proponowanie działań profilaktycznych.

IV. Techniczne bezpieczeństwo pracy:

doradztwo w zakresie prawidłowego wykonywania procesu produkcji zgodnie z zasadami i przepisami bhp (stosowanie przepisów branżowych i specjalistycznych),
bieżąca współpraca z organami nadzoru nad warunkami pracy - Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarna,
bieżące informowanie Pracodawcy o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzystając z naszych usług i doświadczenia tworząc służbę bhp pracodawca spełnia wymagania przepisów prawa pracy mając do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego