BDS System

Idź do spisu treści

Menu główne

Ochrona Zdrowia

Zgodnie z obowiązującym prawem nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada odpowiedniej zdolności do wykonywania pracy określonego rodzaju potwierdzonej stosownym orzeczeniem lekarskim. W tym celu służymy pomocą w zakresie organizacji profilaktycznych badań lekarski pracowników poprzez:
- opracowanie zarządzenia w zakresie ochrony zdrowia,
- organizowanie obowiązujących badań lekarskich i psychotechnicznych.
Podstawa prawna:
- art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego