BDS System

Idź do spisu treści

Menu główne

Obsługa Firm

Nasza firma BDS SYSTEM zapewnia profesjonalną i szybką obsługę oraz pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu BHP i PPOŻ oraz doradztwa personalnego podmiotom gospodarczym niezależnie od ich zakresu i miejsca wykonywania działalności.
Swoją ofertę adresujemy do firm, które dążą do efektywnego podnoszenia i utrzymania standardów bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i życia pracowników oraz spełnienia wymogów prawa.
Dzięki współpracy i wsparciu specjalistów z zakresu:
- prawa pracy i prawa gospodarczego,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ochrony ppoż.,
- bezpieczeństwa maszyn i urządzeń,
- ratownictwa medycznego,
- doradztwa zawodowego.
Dobierzemy i zrealizujemy zakres usług odpowiedni do specyfiki i potrzeb Państwa firmy.

Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy (...) -art. 23711 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy j. t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).Chcąc pomóc pracodawcom w wypełnianiu powyższego obowiązku, nasza firma oferuje Państwu doradztwo w zakresie bhp lub pełnienie przez przedstawiciela naszego biura obowiązków służby bhp.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego